Mới đây, Bộ Giáo dục có tổ chức cuộc thi viết về dòng sông quê em. Mới ngày đầu tiên đã có ba thí sinh gửi bài tới nộp. Bài thứ nhất viết: