Đón nhận dòng sản phẩm dầu thương mại đầu tiên được sản xuất, chế biến từ nguồn dầu thô của nước ta, từ nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước - do Việt Nam tự đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành, một bước khởi đầu quan trọng cho ngành Lọc hóa dầu Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Nhà máy lọc dầu Dung Quất là một công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, của tỉnh Quảng Ngãi và cả khu vực Miền Trung.