Sở y tế Đồng Nai vừa tước giấy phép hành nghề 6 tháng đối với phòng khám tâm thần, đo điện não của ông Mai Bá Liêm tại số 36, quốc lộ 1, phường Tân Tiến, Biên Hòa.