Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, tỉnh đang triển khai đề án ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm siêu thâm canh nhằm khai thác thế mạnh của ngành nuôi trồng thủy sản trong phát triển nông nghiệp.

Dong Nai trien khai nuoi tom sieu tham canh - Anh 1

Toàn tỉnh với tổng diện tích khoảng 8.816ha nuôi trồng thủy sản, cho sản lượng ước đạt trong năm khoảng 54,6 ngàn tấn. Đây là một trong những lĩnh vực đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong ngành nông nghiệp Đồng Nai năm 2016. Trong đó, mô hình nuôi trồng thủy sản nước lợ thuộc tốp đầu cho lợi nhuận cao so với các cây, con chủ lực khác.