Sở TN- MT Đồng Nai vừa tổ chức hội thảo bảo vệ môi trường ngành chăn nuôi, với mục đích nhằm đưa đến giải pháp xử lý chất thải mới trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các trang trại chăn nuôi.

Dong Nai: Trien khai cac phuong phap xu ly chat thai chan nuoi - Anh 1

Hội thảo đã giới thiệu các phương pháp xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, ủ phân hữu cơ, áp dụng sản xuất sạch hơn, chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học, xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, ủ phân hữu cơ, xử lý bằng công nghệ ép tách phân…

Những giải pháp mới này hy vọng sẽ làm thay đổi môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.