Từ năm 2000 đến nay, qua 3 đời chủ tịch mà UBND xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh vẫn không quyết toán được nhiều công trình xã hội hóa giao thông và điện với số tiền trên 613 triệu đồng.