Ngày 17/10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) tại địa phương.

Dong Nai: Con 305 don thuoc tham quyen - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: N.G

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định khen thưởng cho 25 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham mưu thực hiện Luật KN, Luật TC tại địa phương, giai đoạn 2012 - 2016.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, sau 4 năm thực hiện quy định pháp luật về KN, TC, các cơ quan chức năng đã chủ động ban hành nhiều quyết định, văn bản hướng dẫn để thống nhất đường hướng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, xác minh TC, trong đó nhiều cơ quan chuyên môn đã từng bước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với nhiều tin bài của Báo Thanh tra về hàng loạt vụ việc cụ thể để người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trong lĩnh vực này.

Dong Nai: Con 305 don thuoc tham quyen - Anh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức hiệu quả.

Trên cơ sở thực hiện nhiều giải pháp đúng, sát hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, đông người đã từng bước được giải quyết đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại các Kế hoạch 1130, Kế hoạch 2100.

Đánh giá về hiệu quả sau 4 năm thwcj hieenj Luật KN, Luật TC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Phó Cục trưởng Cục III Nghiêm Sỹ Minh cho rằng: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần quyết tâm thực hiện nghiêm quy định pháp luật, bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, cùng quyết tâm giải quyết KN, TC đúng thẩm quyền, giải quyết ngay tại cơ sở, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tạo ra sự chuyển biến mạnh về lượng và chất trong công tác này. Đó là tỷ lệ thực hiện các quyết định hành chính về giải quyết KN, quyết định về xác minh TC đạt cao. Trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai tính đến thời điểm này chỉ còn 305 đơn thuộc thẩm quyền với các vụ việc đơn lẻ, chủ yếu liên quan đến nhà đất.

Dong Nai: Con 305 don thuoc tham quyen - Anh 3

Phó Cục trưởng Cục III Nghiêm Sỹ Minh ghi nhận kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: N.G

Thời gian qua, công tác tuyên truyền với nhiều mô hình tốt đã được Thanh tra tỉnh Đồng Nai chủ động thực hiện, có sự tham gia của nhiều tổ chức chính trị xã hội, của nhiều cơ quan báo chí với tỷ lệ tin, bài có chất lượng cao được đăng tải với nhiều hình thức phù hợp.

Từ thực tiễn sau 4 năm, tại tỉnh Đồng Nai cũng đã phát sinh nhiều bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách như các đại biểu đã nêu ý kiến. Điều này sẽ được Cục III ghi nhận để tổng hợp, kiến nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ bổ sung, điều chỉnh trong quá trình xây dựng pháp luật về KN, TC trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã tiếp thu ý kiến của Phó Cục trưởng Cục III Nghiêm Sỹ Minh, đồng thời cám ơn Thanh tra Chính phủ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KN, TC.

Từ kết quả được Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổng hợp, các ý kiến của đại biểu tham gia hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh yêu cầu các cơ quan chức năng cần phát huy kết quả công tác đã đạt được, tiếp tục thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện pháp luật về KN, TC. Đặc biệt là phải tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, gắn với vai trò của báo chí để người dân các xã vùng sâu hiểu rõ hơn nữa về quy định pháp luật nhằm hạn chế tình trạng KN sai, TC không chính xác.

Ngọc Giang