(Tài chính) Sự quan tâm khen thưởng kịp thời của Bộ Tài chính đã trở thành nguồn khích lệ để cá nhân, tập thể ngành Hải quan nỗ lực lập thành tích, hoàn thành nhiệm vụ 2013. Ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan), cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên.

Ông Bùi Ngọc Lợi

Ông Bùi Ngọc Lợi: Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thu ngân sách, chống buôn lậu, thất thu thuế ngày càng áp lực. Chúng tôi xác định khen thưởng động viên kịp thời luôn có một ý nghĩa tạo động lực cho các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã lựa chọn và phát động phong trào thi đua năm 2013 tới tất cả các đơn vị với mục tiêu “Kỷ cương - Cải cách - Phát triển” gồm 08 nội dung cụ thể. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, cải cách, hiện đại hóa hoạt động hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống thất thu ngân sách nhà nước.

Phong trào thi đua của các đơn vị phát động với mục tiêu phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt nhiệm vụ chuyên môn tập chung chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước như: mừng ngày thành lập Đảng (03/2); mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), mừng ngày Quốc tế Lao động (1/5); mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)… đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6)…

Công tác thi đua - khen thưởng là công việc thường xuyên, tuy nhiên cũng cần được đổi mới, thực hiện công bằng “đúng người - đúng việc”, tạo sự khích lệ cá nhân, tập thể tham gia phong trào. Với ngành Hải quan hiệu quả của công tác này được phát huy ra sao, thưa ông?

Tới thời điểm hiện tại, ngành Hải quan đã triển khai nhiều công việc chuyên môn tới các đơn vị trong ngành nhằm nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC (ngày 16/8/2013) về phát động phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013. Bước đầu các đơn vị Hải quan đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác chống buôn lậu, thu thuế, thông quan hàng hóa XNK…

Trong năm 2013, được sự quan tâm của Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, công tác khen thưởng của ngành Hải quan đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngành đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể hóa quy trình, tiêu chuẩn bình xét và kịp thời cập nhật các quy định mới về công tác này tới tất cả các đơn vị.

Tháng 10/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5227/TCHQ-TCCB hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết công tác năm nên việc xét chọn, trình khen được thực hiện nghiêm túc; các đơn vị rút ngắn được thời gian lập và thẩm định hồ sơ. Công tác xét khen thưởng luôn bám sát quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các hình thức khen thưởng được đề xuất kịp thời nhằm khích lệ động viên các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất xuất sắc.

Tình hình kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn đồng nghĩa với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan cũng sẽ gặp nhiều thách thức, vậy thành tích trong công tác thi đua của ngành năm 2013 này có khả quan, thưa ông?

Năm 2013, thực tế đòi hỏi công tác thi đua, khen thưởng của ngành Hải quan luôn phải đổi mới, các phong trào thi đua cần bám sát hơn nữa nhiệm vụ công tác nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những chiến công đột xuất trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính từ đầu năm đến tháng 10/2013, Chính phủ và Nhà nước đã xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 11 cá nhân; Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì và Ba cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc ngành Hải quan.

Đây là kết quả khá cao, đánh giá đúng công sức, nỗ lực của toàn ngành Hải quan trong năm 2013. Qua các đợt thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực công tác, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, hăng hái phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Xin cảm ơn ông!

Năm 2012, đã có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 56 tập thể và 144 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ và Chính phủ đã trình Chủ tịch nước xem xét, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 31 tập thể và 25 cá nhân ngành Hải quan, có thành tích xuất sắc.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ hồ sơ xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) - đơn vị duy nhất của ngành Tài chính được trình xét trong năm 2013.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn