Hơn 20 năm qua, dòng kiều hối vào Việt Nam tăng trên 94 lần, từ mức 0,14 tỷ USD năm 1993 lên đến 13,2 tỷ USD năm 2015.

Dong kieu hoi 'chay' vao Viet Nam tang nhanh - Anh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Hơn 20 năm qua, dòng kiều hối vào Việt Nam tăng trên 94 lần, từ mức 0,14 tỷ USD năm 1993 lên đến 13,2 tỷ USD năm 2015. Dòng vốn này thật sự đã có những tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước./.