Xem giờ bằng đồng hồ thì bình thường quá. Nhiều hãng sản xuất đang đưa ra một công năng mới cho những chiếc máy thời gian: xem phim, mốt chơi mới của dân nghiền công nghệ thế giới.