Từ tháng 7, các đoàn thanh tra của Sở Nội vụ Hà Nội sẽ vào vai người dân kiểm tra đột xuất các cơ quan công quyền. Ngoài việc xử lý cán bộ sai phạm, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng sẽ được xem xét.