Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) cho biết, CPMB đã phối hợp cùng Công ty Truyền tải điện 1, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3, Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện Miền Bắc, Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4, Công ty cổ phần Yotek, Công ty TNHH Alstom Việt Nam và Công ty TNHH Siemens Việt Nam thực hiện đóng điện thử nghiệm, nghiệm thu đưa công trình Mở rộng ngăn lộ đường dây tại Trạm 500kV Quảng Ninh và Trạm 500kV Hiệp Hòa để đấu nối ĐZ 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (mạch 2) vào vận hành.

Dong dien thanh cong duong day tai Tram 500kV Quang Ninh va Tram 500kV Hiep Hoa - Anh 1

Hình ảnh trạm biến áp đường dây 500kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa

Dự án Mở rộng ngăn lộ đường dây tại Trạm 500kV Quảng Ninh và Trạm 500kV Hiệp Hòa có tổng mức đầu tư 355 tỷ đồng; TBA 500kV Quảng Ninh được xây dựng tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh và TBA 500kV Hiệp Hòa được xây dựng tại xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, với quy mô: TBA 500kV Quảng Ninh có diện tích mở rộng trạm 17.650m2; TBA 500kV Hiệp Hòa; đường dây đấu nối gồm: 1 mạch đường dây 500kV có chiều dài 246 m; chuyển đổi đấu nối 3 đoạn tuyến đường dây 500kV, (1mạch) có chiều dài 1.116m.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng mục tiêu truyền tải, mở rộng công suất của các nhà máy điện khu vực Đông Bắc Bộ vào hệ thống điện toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc cũng như cả nước. Nâng cao độ tin cậy, vận hành linh hoạt, an toàn cung cấp điện và chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực trong mọi trường hợp bình thường và khi xảy ra sự cố; giảm tổn thất trên lưới điện truyền tải; đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đáp ứng phụ tải khu vực miền Bắc đang tăng cao; làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước và dự phòng cho sự phát triển nguồn Nhiệt điện giai đoạn sau năm 2020.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), sự hỗ trợ của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), sự chủ động trong công tác điều hành quản lý dự án của CPMB, đặc biệt là sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của đơn vị thi công - Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4, phương án và kế hoạch cắt điện đã được thực hiện thống nhất thông qua với mục tiêu hạn chế thấp nhất việc cắt điện và tối ưu nhất, với thời gian cắt điện từ ngày 25-9-2016, tổ chức thực hiện từng giai đoạn và kết thúc toàn bộ công trình vào ngày 13-10-2016.

Việc cắt điện các đường dây 500kV để thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại đấu nối các ĐZ 500kV tại đầu TBA 500kV Quảng Ninh là vô cùng khó khăn và phức tạp vì phải đảm bảo an toàn cung cấp điện cho khu vực Hà Nội. Do đó, ngay từ giai đoạn bắt đầu lắp đặt thiết bị công trình CPMB đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công - Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 xây dựng phương án cắt điện chi tiết để thi công cho từng hạng mục công việc cụ thể. Công tác đóng điện nghiệm thu thành công với việc thực hiện từng bước phù hợp với từng giai đoạn cắt điện theo kế hoạch đã được thống nhất.

Thanh Mai