Cầu mong đừng có trận động đất nào xảy ra nữa....sao mà năm 2011 này mới có mấy tháng mà đã lắm thiên tai chết chóc đến vậy!!!!!!!!!

Cầu mong đừng có trận động đất nào xảy ra nữa....sao mà năm 2011 này mới có mấy tháng mà đã lắm thiên tai chết chóc đến vậy!!!!!!!!!