Ngày 30/3, một trận động đất cường độ 6,8 độ ríchte đã xảy ra tại vùng bờ biển phía Tây đảo Bắc Xumatra của Inđônêxia.