Động đất đã được con người chú ý nghiên cứu từ xa xưa. Sử sách Trung Hoa đã bắt đầu ghi nhận các trận động đất từ khoảng 3000 năm nay. Vậy động đất là gì? Chúng tôi xin trích đăng bài viết của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM-Nguyễn Văn Phước .