Một cơn địa chấn mạnh 6,3 độ richter xảy ra ở miền duyên hải Indonesia hôm nay. Hiện chưa có số liệu về thương vong và thiệt hại.