(TNO) Lúc 13 giờ 30 phút 48 giây chiều nay 25.3, ngoài khơi Philippinnes đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, tâm chấn trận động đất có tọa độ 15,46 độ vĩ bắc, 117,92 độ kinh động, độ sâu chấn tiêu 10km. Hiện cơ quan hữu trách chưa phát tin cảnh báo sóng thần sau trận động đất này. Trận động đất này không gây ảnh hưởng đến nước ta. Quang Duẩn