Nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 9-11, tại khu Dương Khê, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà khu dân cư Dương Khê, xã Cao Xá đã đạt được trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh. Do đó, muốn huy động sức dân phải từ khu dân cư, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trước hết là ở khu dân cư.

Dong chi Nguyen Van Binh du ngay hoi Dai doan ket toan dan toc tai Phu Tho - Anh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa khu Dương Khê, xã Cao Xá.

Đồng chí mong muốn, cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc địa phương tiếp tục động viên nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, của xã; quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình chính sách; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Khu Dương Khê hiện có 297 hộ với 810 nhân khẩu. Toàn khu hiện có gần 150 hộ khá, không có nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm; 96% số hộ có xe máy, phương tiện nghe nhìn; 100% hộ gia đình thực hiện tốt quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bài trừ, xóa bỏ, thay vào đó là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.