NDĐT- Ngày 17-11, HĐND tỉnh Quảng Trị tiến hành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để bầu và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Lê Hữu Phúc, Ủy Viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chức mừng đồng chí Nguyễn Đức Chính được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi bỏ phiếu, kết quả 100% đại biểu tán thành bầu đồng chí Nguyễn Đức Chính giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho đồng chí Nguyễn Đức Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhậm chức, đồng chí Nguyễn Đức Chính nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân đối với nhiệm vụ mới được HĐND tỉnh giao phó. Đồng chí hứa cùng với các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VI đã đề ra ; Nỗ lực hết mình để tăng cường dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh nhằm phát huy tối đa sức mạnh, trí tuệ tập thể để chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và UBND các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao ; Tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả về sự chỉ đạo, điều hành của các đồng chí tiền nhiệm, tránh sự ách tắc, trì trệ, bất nhất trong quản lý, điều hành ; Phát huy trí tuệ tập thể của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành để huy động tốt nhất mọi nguồn lực đầu tư từ trong và ngoài nước, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hiệu quả nhằm đưa quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển, giàu đẹp…

NGUYỄN VĂN HAI