Ban Cán sự Đảng Chính phủ vừa có Quyết định số 982-QĐ/BCSĐCP ngày 13/4/2016 cử đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm giữ chức Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ.

Phương Nhi

Share on Tumblr