(LĐ) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 28.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 55 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV. Các đồng chí Vũ Văn Sơn và Nguyễn Mạnh Hiển được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV. X.H