Hơn hai tháng qua, khi thị trường tín dụng nhà đất ở Mỹ rơi vào khủng hoảng và đồng USD cũng liên tục mất giá, nền kinh tế Canađa lại chứng kiến một thực tế là đồng đôla Canađa (CAD) đang từ từ tăng giá và chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ dừng lại trong thời gian tới. Chính sự lên giá này của đồng CAD đang gây ra một số thiệt hại cho nhiều ngành kinh tế của nước này, trước hết là xuất khẩu, ngành công nghiệp ô tô, thị trường bán buôn, bán lẻ và thị trường địa ốc.