QĐND - Cùng với số xe tăng, thiết giáp (TTG) niêm cất, dự trữ, các đơn vị toàn quân đang khai thác, sử dụng số lượng lớn xe TTG phục vụ SSCĐ, huấn luyện, phòng, chống lụt bão... Từ năm 2009 đến nay, việc triển khai chương trình đồng bộ toàn diện vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) TTG đã đạt kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao sức mạnh, trình độ SSCĐ của quân đội.

Đại tá Dương Xuân Nam, Trưởng phòng Kỹ thuật TTG (Cục Kỹ thuật binh chủng (KTBC), Tổng cục Kỹ thuật) cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục KTBC đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đồng bộ VKTBKT xe TTG cho các đơn vị TTG toàn quân. Để tiến hành đồng bộ toàn diện VKTBKT xe TTG đạt chất lượng cao, Cục KTBC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị TTG khảo sát đánh giá thực trạng, xác định các loại xe TTG cần đồng bộ toàn diện, nguồn nhân lực, vật tư kỹ thuật... Trên cơ sở đó, Cục KTBC xây dựng các nội dung đồng bộ toàn diện VKTBKT xe TTG, gồm: Bảo dưỡng 2; sửa chữa khắc phục hư hỏng và kiểm tra, điều chỉnh các cụm, bộ phận cả phần xe, vũ khí, khí tài, thiết bị điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc, hệ thống bơi nước và thiết bị đặc biệt; tập trung trước vào xe tăng T-54, T-55, PT-76, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, xe thiết giáp bánh lốp BTR-60PB và xe thiết giáp bánh xích M113; sau đó là xe T-59, K-63, BRĐM-2. Các loại xe công trình ngành TTG, xe chở tăng của các xưởng, tiểu đoàn sửa chữa tổng hợp thuộc Cục KTBC được đồng bộ trước, sau đó đến các đơn vị TTG toàn quân.

Cán bộ Cục Kỹ thuật Binh chủng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị đồng bộ trên xe công trình sửa chữa xe TTG tại Kho KT788.

Cục KTBC chọn một số đơn vị TTG làm điểm đồng bộ toàn diện theo từng năm và giai đoạn, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ ở địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo, tổ chức rút kinh nghiệm ở đơn vị và cấp toàn quân. Công tác nghiệm thu xe sau sửa chữa đồng bộ được tiến hành chặt chẽ, theo hai cấp cơ sở và cấp Tổng cục Kỹ thuật, áp dụng nghiêm Quy chế nghiệm thu sản phẩm quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành. Khi nghiệm thu xe TTG, tổ chức chạy thử xe trên bãi từ 8km đến 10km để kiểm tra tình trạng kỹ thật của các hệ thống, kết hợp lái, bắn ban đêm bằng kính hồng ngoại. Các xe TTG bơi nước được thử độ kín và khả năng bơi nước. 5 năm qua, toàn quân đã đồng bộ xe TTG được 22 tiểu đoàn thuộc các trung đoàn, lữ đoàn xe TTG, chất lượng tốt, tính năng xe TTG được phục hồi, nâng lên, độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Cục KTBC đã hoàn thành xây dựng và đang triển khai Dự án cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn ban đêm trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-54B, T-54M, T-55 cho các đơn vị TTG toàn quân. Theo Đại tá Lê Đức Thụ, Phó trưởng phòng Kỹ thuật TTG, mục tiêu của dự án trong hai năm (2015-2016), toàn quân tổ chức cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn đêm trên xe tăng theo hướng thụ động hóa khí tài, nâng cao khả năng tác chiến đêm của các đơn vị TTG. Sau cải tiến, xe TTG nâng khả năng quan sát, ngắm bắn đêm; thụ động hóa hoàn toàn nhằm hạn chế thấp nhất khả năng phát hiện của đối phương. Việc cải tiến không làm ảnh hưởng đến bố trí không gian của xe, không làm thay đổi thao tác sử dụng của thành viên kíp xe, giữ nguyên hình dạng bên ngoài, kết cấu lắp ghép của kính với xe TTG. Nội dung cải tiến là thay đổi bộ biến đổi quang điện chủ động (thế hệ 0) bằng bộ biến đổi quang điện thụ động thế hệ 2+ khuếch đại ánh sáng yếu; thiết kế hệ quang cơ phù hợp với bộ biến đổi quang điện thụ động thế hệ 2+ và có thể thay thế, lắp lẫn bằng bộ biến đổi quang điện thế hệ 3 có kích thước tương đương; thiết kế lại nguồn cung cấp, không dùng nguồn cao áp, sử dụng nguồn một chiều 26V. Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất, cung cấp bộ biến đổi quang điện thụ động thế hệ 2+ khuếch đại ánh sáng yếu. Xí nghiệp 23 (Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) cải tiến, nâng cấp, sản xuất hệ thống quang cơ kính quan sát, ngắm bắn đêm, tổng lắp hiệu chỉnh, huấn luyện sử dụng kính cải tiến cho các đơn vị.

Trong thời gian tới, cùng với các dự án cải tiến, nâng cấp xe TTG đang triển khai, Cục KTBC tham mưu, đề nghị Bộ Quốc phòng mở mới các dự án nghiên cứu cải tiến nâng cấp xe TTG. Cụ thể là Dự án cải tiến xe tăng PT-76B, xe thiết giáp M113, BTR-60PB; Dự án cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn đêm trên các loại xe PT-76, BTR-60PB, BRĐM-2, BMP-1; cải tiến, nâng cấp xe công trình sửa chữa thiết bị đặc biệt, quang học, thông tin liên lạc; từng bước thay thế khí tài thông tin thế hệ cũ bằng khí tài thông tin kỹ thuật số, thế hệ mới. Toàn quân tiếp tục đồng bộ, đi-ê-den hóa xe thiết giáp BTR-152 của các tỉnh, thành phố; xe thiết giáp BTR-60PB của các đơn vị SSCĐ; đồng bộ xe TTG các nhà trường, trường bắn và đồng bộ xe chở tăng, chở bệ tên lửa-khí tài đặc chủng, xe công trình ngành TTG, hệ thống vũ khí, điều khiển hỏa lực, khí tài thông tin trên xe TTG...

Song song với việc mua sắm xe TTG thế hệ mới, toàn quân triển khai tốt chương trình, dự án đồng bộ, cải tiến, nâng cấp, bảo đảm xe TTG có đầy đủ tính năng thiết kế, hoạt động tin cậy, chiến đấu tốt trên các điều kiện địa hình, tác chiến ngày đêm, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của quân đội ta.

Bài và ảnh: ĐÌNH XUÂN