Được biết việc trích nộp các loại phí bảo hiểm cho người lao động là 28,5% (bao gồm: 22% BHXH, 4,5% BHYT, 2% BHTN).

Vậy doanh nghiệp sẽ áp dụng tiền lương tối thiểu chung hay tiền lương tối thiểu vùng để đóng các loại bảo hiểm trên? Ông Nguyễn Quang Vinh (Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Kiên Giang) Ông ĐỖ QUANG KHÁNH, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, trả lời: Việc trích nộp BHXH, BHYT và BHTN là 28,5% như ông đã nêu là đúng với quy định của pháp luật BHXH, BHYT. Đối với công ty cổ phần thì tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH, BHYT là mức tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp theo hợp đồng lao động. Trong đó tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải được thực hiện trên cơ sở quy định của Nhà nước về thang bảng lương và mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ. Cụ thể từ ngày 1-1-2011 đến nay, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 108/2010. Riêng đối với các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện theo thang bảng lương của Nhà nước thì tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT là mức tiền lương theo quy định của Nhà nước. Cụ thể bằng hệ số lương và phụ cấp nhân với mức lương tối thiểu chung theo từng thời kỳ. NHƯ NGHĨA ghi