(VietNamNet) - Tính đến khi 55 tuổi thì tôi sẽ tham gia đóng BHXH là 32 năm. Nhưng thời hạn được hưởng BHXH chỉ là 20 năm đóng BHXH. Nếu tham gia với thời gian như trên thì có được hưởng mức BHXH cao hơn không?

- Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đã đóng BHXH được 6 năm. Vậy, tính đến khi tôi 55 tuổi thì tôi sẽ tham gia đóng BHXH là 32 năm. Nhưng thời hạn được hưởng BHXH chỉ là 20 năm đóng BHXH. Xin hỏi, nếu tôi tham gia với thời gian như trên thì có được hưởng mức BHXH cao hơn không? Nếu có, mức cụ thể là bao nhiêu? (Câu hỏi của bạn Phạm Tuyết Thanh, Nguyễn Trung Trực, BĐ, HN, thanhhl@...). Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trao đổi như sau: Người lao động khi đang làm việc, nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì phải đóng bảo hiểm xã hội. Điều 70 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định để hưởng lương hưu, cần có 2 điều kiện: đủ tuổi quy định (nam 60, nữ 55) và có ít nhất 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu = lương làm căn cứ tính lương hưu X tỷ lệ hưởng lương hưu. Điều 71 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định tỷ lệ hưởng lương hưu tính = 45% cho 15 năm đầu, mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 3% (nữ) hoặc 2% (nam), tối đa 75%. Lương làm căn cứ tính lương hưu là lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, lương hưu tỷ lệ thuận với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. (Xin cám ơn cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM đã giúp đỡ chúng tôi trong chuyên mục này) Hà My thực hiện