Đó là phát biểu của Đại biểu Nguyễn Hồng Vân (đoàn Phú Yên) trong phiên thảo luận tại Hội trường về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp sáng 4-11.

Nhất trí với Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Hồng Vân cho rằng, báo cáo đánh giá được cơ bản về những kết quả đạt được. Tuy vậy, Bộ tiêu chí quốc gia có một số tiêu chí chưa thật sự phù hợp. Việc chậm trễ, thiếu đồng bộ trong ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình, nhất là những tiêu chí về hạ tầng cơ sở dẫn đến lãng phí, sử dụng không hiệu quả. “Những ngày qua, chúng ta đã nghe nhiều đại biểu nói đến vấn đề lãng phí về tài chính, tài nguyên, nguồn lực. Tôi cho một lãng phí nữa là lãng phí về thời gian. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước” – Đại biểu Vân nói.

Dong bao dan toc ma day lam banh kem hay han go la khong phu hop - Anh 1

Chương trình xây dựng nông thôn mới làm thay đổi hẳn diện mạo của nông thôn

Cũng theo đại biểu Nguyễn Hồng Vân, thực tế thực hiện bộ tiêu chí bộc lộ nhiều bất cập. Nguyễn Hồng Vân cho rằng đối với các xã khó khăn, nhất là các địa phương có nguồn thu ngân sách tại chỗ thấp, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách Trung ương, việc phấn đấu để đạt chuẩn 19 tiêu chí trong 5 năm tới là khó khả thi. Về vấn đề dạy nghề, vùng đồng bào dân tộc lại dạy nghề làm bánh kem hay hàn gò là không phù hợp. Cái người ta cần là nuôi cây gì, con gì và kỹ thuật như thế nào để đảm bảo cuộc sống. Do vậy, cần phải xem lại những tiêu chí này.

Theo báo cáo, có một thực tế là, một số địa phương tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng công trình, trụ sở, văn hóa, trường học chưa chú trọng đầu tư phát triển sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp để hướng vào mục tiêu quan trọng nhất của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ngoài những xã làm nghiêm túc thì vẫn có những địa phương cho đây là việc dễ làm, có tiền là làm được. Chính vì vậy, nhiều xã làm quyết liệt, nợ vẫn làm, dẫn đến tình trạng nợ đọng.

“Một trong những kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội là ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới. Tôi cho rằng việc này sẽ dẫn tới tình trạng không công bằng với các xã, các địa phương thực hiện nghiêm túc, tạo ra một tiền lệ không tốt. Do vậy cần phải có giải pháp tốt hơn để giải quyết triệt để vấn đề này” – Đại biểu Nguyễn Hồng Vân đề xuất.