Xã luôn khuyến khích và tạo nhiều cơ hội tốt để các thôn duy trì nghề truyền thống và phát triển các nghề mới, xây dựng NTM để quê hương phát triển.

Dong Anh - Ha Noi: Diem sang Duong Ha - Anh 1

Chùa thôn Trung, xã Dương Hà.

Trong các cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, xã Dương Hà đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, đã có hàng trăm thanh niên trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Toàn xã có 1 gia đình được công nhận là gia đình có công với cách mạng, 4 mẹ Việt Nam Anh hùng, 70 liệt sỹ, 22 thương binh và 35 chiến sỹ bị địch bắt, tù đày.

Là xã nằm ven sông, có diện tích đất canh tác cả trong đồng và ngoài bãi nên từ ngàn xưa đến nay, Dương Hà vẫn duy trì nghề nông với cây trồng chủ lực là lúa và ngô. Trước đây người dân còn thuê thêm đất của các vùng lân cận để trồng mía kéo mật và trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa. Trên địa bàn xã còn có nghề đúc gò đồng, nấu rượu.

Cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, dưới dự lãnh đạo của đảng bộ, sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và sự hỗ trợ tích cực từ các đoàn thể, nhân dân xã Dương Hà đã phát huy có hiệu quả lợi thế của xã ven sông đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng: giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng Thương mại- Dịch vụ - Xây dựng cơ bản.

Xã khuyến khích và tạo nhiều cơ hội tốt để các thôn duy trì nghề truyền thống và phát triển các nghề mới. Hiện tại thôn Trung tiếp tục duy trì nghề nấu rượu, nuôi lợn. Thôn Hạ phát triển nghề sơ chế thuốc nam, nghề sản xuất chậu hoa và làm cây cảnh. Thôn Thượng phát triển các loại hình dịch vụ, buôn bán đường dài.

Khi bước vào xây dựng NTM, xã được đánh giá mới đạt 7/19 tiêu chi. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nhận thức được vai trò, vị trí xã hội về thực hiện xây dựng NTM chính là xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Do vậy, Đảng ủy, HĐND, UBND và BCĐ xây dựng NTM luôn tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu về xây dựng NTM. Trong đó, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được gắn liền với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Sau 5 năm (2011-2015) bước vào thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, từ 7/19 tiêu chí thì đến năm 2015, Dương Hà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn xã Dương Hà ngày càng khở sắc. Đời sống nhân ngày càng được nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm năm 2011 là 17 triệu đồng thì đến 2015 đạt 30 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 2011 là 67 hộ; giảm xuống còn 31 hộ năm 2015, bằng 1,7%. Xã đạt chuẩn về y tế và 100% các hộ được sử dụng nước sạch.

Công tác chính sách, chăm sóc người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Hệ thống chính trị đều đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc... Hiện tại trên địa bàn xã đã có hàng chục hộ có xưởng may gia công, sản xuất chậu cây cảnh, sản xuất gạch bê tông, bóc gỗ, sơ chế thuốc nam, chăn nuôi quy mô vừa ….tạo việc làm thường xuyên và thu nhập cao cho hàng trăm lao động nông thôn.

Ngoài ra xã còn khai thác triệt để lợi thế xã ven đê có đồng cỏ tự nhiên để phát triển chăn nuôi bò sữa. Tuy nhiên để đảm bảo sự phát triển bền vững trong xu thế đất nông nghiệp ngày một thu hẹp, xã Dương Hà đã lập quy hoạch sử dụng toàn bộ đất bãi ven sông vào việc quy vùng chăn nuôi và phát triển các ngành nghề truyền thống.

Sự nghiệp giáo dục, y tế, dân số, VHTT, TDTT ở Dương Hà phát triển toàn diện, nhiều năm là điểm sáng dẫn đầu toàn huyện. Đội ngũ chủ chốt của chính quyền đã chuẩn hóa luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là hoạt động cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xã nhiều năm được UBND thành phố tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Bùi Thanh Bình/KD&PL