(Kiến Thức) - Đó là tuyên bố của Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đưa ra khi cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Poroshenko diễn ra tại Minsk.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko tuyên bố DPR sẽ không trở thành một phần lãnh thổ của Ukraine dưới bất kỳ điều kiện nào.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko.

Hãng thông tấn Novorossiya cho biết, tuyên bố được ông Alexander Zakharchenko đưa ra trong khi cuộc thỏa luận ở Minsk diễn ra giữa lãnh đạo Ukraine , EU và Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố tại cuộc họp này cho biết, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được bảo toàn.

"Chế độ liên bang hóa cũng không còn phù hợp với Donetsk. Lựa chọn duy nhất đối với DPR là hoàn toàn độc lập với Ukraine", ông Zakharchenko tuyên bố.

Ông Zakharchenko cho biết các cuộc thương thảo ở Minsk sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về cơ bản.

"Tất nhiên, các cuộc thương lượng có thể tiến hành và 2 bên có thể đạt được một số hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, tôi cho rằng những hiệp định này sẽ mong manh và khó tồn tại. Novorossiya không đồng ý với chế độ liên bang hóa", ông Zakharchenko tuyên bố.

Song Tử