Trong buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi đắc của của Donald Trump với Leslay Stahl của chương trình "60 phút", ông Donald Trump đã thay đổi một số lời hứa đã giúp mình đắc cử. Thay vì sử dụng những lời lẽ mạnh mẽ thì giờ đây ngôn ngữ và quan điểm của ông có vẻ mềm mỏng và ôn hòa hơn.