"Nếu Cuba không sẵn lòng tạo nên một thỏa thuận tốt hơn cho người dân Cuba, người Mỹ và nước Mỹ trên tổng thể, tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận". Đó là lời ông Donald Trump viết trên Twitter.

Theo VTC14