(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp thắc mắc của ông Hoàng Quốc Khánh (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về việc giảm học phí với đối tượng sinh viên là con của người hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động.

>> Con người hưởng chế độ TNLĐ có được giảm học phí? Như tin đã đưa, ông Khánh đang hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ), tỷ lệ 41%, gửi thư phản ánh việc con gái ông thuộc diện được giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, gia đình ông Khánh không rõ cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm chi trả cấp bù học phí cho con gái ông, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hay bên Bảo hiểm xã hội? Giải đáp vướng mắc của ông Khánh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Việc cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập được quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010, hướng dẫn khoản 2,3 Điều 7 Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, về trình tự, thủ tục và hồ sơ, đầu học kỳ, học sinh, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo mẫu đơn tại phụ lục III của Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. Đơn phải có xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện kèm theo bản sao chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp cho ông Khánh hàng tháng về tai nạn lao động (được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH). Về phương thức chi trả, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh, sinh viên có con đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trao đổi thêm với ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, ông Dũng cho biết, trường hợp con gái ông Khánh thuộc diện được giảm 50% học phí theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 5 Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Do vậy, để được cấp trực tiếp tiền giảm học phí theo quy định, ông Khánh cần liên hệ với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà để được hướng dẫn. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc tỷ lệ 41%, hay bên Bảo hiểm xã hội?