Ngày 2.11.2016 Báo Lao Động đã nhận được công văn số 192-CV/HU của Huyện ủy huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Định về việc trả lời đơn thư Khiếu nại tố cáo.

Don to giac cua ong Nguyen Thanh Trieu da duoc thu ly - Anh 1

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Nội dung công văn cho biết:

Ngày 28.10.2016, đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Đinh nhận được đơn tố giác lần 2 của công dân xã Liêm Hải về việc tố giác ông Đỗ Hải Chiều, Xã đội trưởng xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định có hành vi nhũng nhiễu, thu tiền sai nguyên tắc đối với đối tượng chính sách và có hành vi lời nói thiếu văn hóa, không xứng danh là cán bộ, đảng viên. Đơn do Ban Bạn đọc Báo Lao Động chuyển đến.

Thường trực Huyện ủy Trực Ninh, tỉnh Nam Định thông báo để Ban BẠn đọc Báo Lao Động được biết: Đơn tó giác của ông Nguyễn Thanh Triệu đã được thụ lý và xem xét; Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra, rà soát, xác minh từ ngày 12.10.2016; kết quả thanh tra sẽ có báo cáo cụ thể theo quy định.

Báo Lao Động xin hồi ân để bạn đọc rõ.

Công Thắng