Báo CAND nhận được đơn của Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương, Hà Nội (Bên B) phản ánh về việc: Ngày 14/7/2010, Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương ký hợp đồng với Công ty cổ phần Xây dựng công trình I, Hà Nội (Bên A) vận chuyển hàng từ quận Long Biên, Hà Nội đến công trình cầu Nậm Ou, huyện Mường Khoa (Lào).

Theo nội dung hợp đồng đã ký kết: Bên A thanh toán 100% số tiền cước vận chuyển sau khi bên B xuất hóa đơn cho bên A chậm nhất là 30 ngày. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nhiều ngày, bên B đã làm đủ thủ tục thanh toán và nhiều lần gửi công văn đề nghị thanh toán nợ, nhưng bên A vẫn không thanh toán nợ cho bên B với số tiền 239.502.400 đồng. Do không nhận được phản hồi, đại diện Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương đã nhiều lần liên lạc với Công ty cổ phần Xây dựng công trình I nhưng đều không nhận được hồi âm. Khi nhân viên Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương đến trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng công trình I đề nghị thanh toán nợ thì chỉ nhận được câu trả lời: Các bộ phận liên quan đều đi vắng. Quá trình xử lý đơn thư trên, phóng viên Báo CAND đã tới Công ty cổ phần Xây dựng công trình I. Tiếp xúc với phóng viên, đại diện công ty là anh Nguyễn Văn Tuân, Trưởng phòng Tổ chức hành chính cho biết: "Tôi biết thời gian qua hai công ty có ký hợp đồng vận chuyển hàng, còn số tiền nợ là bao nhiêu thì không rõ". Anh Tuân từ chối cho biết lý do vì sao đã quá hạn nợ nhiều ngày mà Công ty cổ phần Xây dựng công trình I chưa thanh toán tiền nợ với Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương". Để làm rõ lý do Công ty cổ phần Xây dựng công trình I nợ tiền quá hạn Công ty cổ phần Vận tải Sơn Dương mà chưa thanh toán, Báo CAND đã chuyển đơn thư và các tài liệu có liên quan đến sự việc này tới cơ quan điều tra để làm rõ