Dù đại diện Công viên Văn hóa đầm sen khẳng định, việc sử dụng mút xốp là nhằm dựng hình dáng ban đầu, sau đó đắp bột nếp để tạo hình bánh, nhưng lãnh đạo TP HCM vẫn yêu cầu đơn vị này rút kinh nghiệm...