Cuộc tranh luận lần thứ 3 giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ diễn ra sáng 20.10 (giờ Việt Nam) sẽ rất căng thẳng và khó thoát khỏi những vấn đề nhức nhối đã được khơi ra trong các lần 1 và 2.

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 1

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 2

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 3

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 4

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 5

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 6

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 7

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 8

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 9

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 10

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 11

'Don doc' trong khau chien Trump-Clinton - Anh 12