(Dân Việt) - Vừa qua, NTNN nhận được Công văn số: 18/TĐHD-TD của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của bà Trần Thị Gấm ở số 12, tổ 20, ấp 9, xã Tân Lập về việc đất của gia đình bà bị UBND xã Tân Lập thu hồi làm nghĩa trang xã...

Theo đó, căn cứ theo nội dung đơn và quy định tại điều 6, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14.11.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, Tố cáo, Phòng tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh gửi trả lại đơn của bà Trần Thị Gấm, đề nghị bà gửi đơn có ký tên, ghi ngày, tháng đến UBND huyện Đồng Phú để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Báo NTNN trân trọng cảm ơn sự hợp tác và phúc đáp của Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước trong việc trả lời đơn thư của bạn đọc.

Ban bạn đọc