Gần 40 năm trời mong mỏi nay họ tìm được người chồng, người cha, người ông. Sự thương nhớ ông trào dâng đến mọi người, tin vui mà mắt ai cũng ngấn lệ...