Viện dẫn hai lý do không xác đáng, ra đến hai quyết định cho thôi việc với mức trợ cấp khác nhau, Công ty CP Nước khoáng Đa Kai trì hoãn giải quyết quyền lợi cho người lao động khi nghỉ việc