Đó là trường hợp của đội tuyển và cổ động viên Hà Lan.