Tối qua, 6 cầu thủ Bình Dương và 1 cầu thủ của Thanh Hóa đã lên tập trung cùng đội tuyển.