(Chinhphu.vn) - Tháng 7/2008, bà Nguyễn Thị Chung Thư (chungthu69@gmail.com) ký hợp đồng lao động đầu tiên với 1 công ty có thời hạn 3 tháng. Hết thời hạn, công ty không ký tiếp hợp đồng với bà Thư, nhưng vẫn sử dụng bà làm việc liên tục đến tháng 12/2010.

Kể từ đó đến nay, hằng tháng công ty vẫn khấu trừ 6% tiền lương của bà để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Nay, bà Thư muốn biết thời gian này bà có được tham gia BHXH)bắt buộc không? Luật sư Lê Văn Đài, Trưởng Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Thư như sau: Theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Bộ luật Lao động (đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007) thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn, mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp của bà Thư, sau khi hết hạn hợp đồng có thời hạn 3 tháng, vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, quá 30 ngày không được ký kết hợp đồng lao động mới, thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Tại điểm a, khoản 1, Điều 2, Luật BHXH quy định người lao động là công dân Việt Nam, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó, tại Điều 141 Bộ luật Lao động (đã sửa đổi, bổ sung) cũng quy định đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ BHXHi bắt buộc. Như vậy, bà Thư là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Công ty có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH. Luật sư Lê Văn Đài VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.