3 năm trở lại đây, các đối tượng nghiện ma túy đang có xu hướng “trẻ hóa” ngày càng nhiều và nhằm vào giới học sinh, sinh viên, những người chưa có nghề nghiệp ổn định (chiếm tới 53,82% trong số gần 200.000 người nghiện ma túy ).