(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Trung công tác tại Phòng Tư pháp huyện từ ngày 1/8/2010, được hưởng 85% lương bậc 1 ngạch chuyên viên. Theo hướng dẫn của Phòng Tài chính huyện, trường hợp của ông không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 của Chính phủ. Ông Trung hỏi, cách tính lương và phụ cấp như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7/7/2011 về chế độ phụ cấp công vụ, thì công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ (trong đó có người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện) được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Chế độ phụ cấp công vụ được tính hưởng kể từ ngày 1/5/2011.

Trường hợp người tuyển dụng đang thực hiện chế độ tập sự

Tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định: Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Nhiệm vụ chính của người tập sự là: Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; Trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian thực hiện chế độ tập sự, người được tuyển dụng vào công chức chưa phải là công chức thực thụ, chưa độc lập thực hiện công vụ, chưa được cơ quan quản lý công chức bổ nhiệm công chức. Các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Điều 2 Nghị định 57/2011/NĐ-CP không có đối tượng là người được tuyển dụng đang thực hiện chế độ tập sự. Do vậy, Phòng Tài chính huyện hướng dẫn trường hợp tập sự công chức chưa được hưởng phụ cấp công vụ là có cơ sở.

Trường hợp ông Trần Thanh Trung: Do ông không nêu rõ ông thuộc diện công chức được điều động, chuyển công tác từ cơ quan, đơn vị khác (đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) sang Phòng Tư pháp huyện làm việc, hay thuộc diện tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự, do vậy để biết mình có thuộc đối tượng phải áp dụng chế độ tập sự, hưởng lương bằng 85% của ngạch công chức được tuyển dụng trong thời gian tập sự hay không, ông cần đối chiếu các quy định sau đây:

Nếu ông Trung thuộc diện công chức được điều động, chuyển công tác từ cơ quan, đơn vị khác (đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) sang Phòng Tư pháp huyện: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 20, Nghị định 24/2010/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1 Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ thì ông được miễn thực hiện chế độ tập sự khi đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng, được trả ngay 100% lương của ngạch, bậc tuyển dụng và kể từ ngày 1/5/2011 được hưởng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương đó.

Nếu ông Trung được tuyển dụng vào công chức loại C từ ngày 1/8/2010, mà trước đó chưa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc ở nơi khác, theo quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 20 và Khoản 1 Điều 22, Nghị định 24/2010/NĐ-CP ông Trung phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng. Trong thời gian tập sự, ông được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng chuyên viên (hệ số 2,34 x 830.000 đồng x 85%) là đúng.

Nếu trong thời gian tập sự 12 tháng ông Trung đáp ứng được yêu cầu công việc của vị trí tuyển dụng, hoàn thành thời gian thực tế tập sự và nội dung tập sự, không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, thì đến ngày 1/8/2011 ông Trung hoàn thành việc tập sự, được cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm, xếp lương, hưởng 100% lương bậc 1 của ngạch chuyên viên, đồng thời được tính hưởng phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương đó.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.