“... Khi còn một năm nữa đến tuổi “cổ lai hy”, ông “lột xác” thành người phong tình. Cứ ra khỏi cửa là ông diện thật bảnh với mái tóc xịt gôm bóng lộn...”.