Đó là tên cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ, nhằm giới thiệu, quảng bá về các giá trị di sản, trong đó có di sản địa chất cũng như cuộc sống vật chất, tinh thần người dân ở các khu vực có tiềm năng trở thành di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới hoặc công viên địa chất toàn cầu, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên... qua đó giới thiệu với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần xúc tiến, thúc đẩy các loại hình du lịch. Thời gian tham gia từ 1-5 đến 10-6-2011, gửi về Viện Khoa học địa chất và khoáng sản.

ĐỨC KIÊN