Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm trở lên, BHXH Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện thay đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục”.

Doi the BHYT co ghi 'thoi diem du 05 nam lien tuc' - Anh 1

Để đảm bảo quyền lợi, người dân có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm trở lên (tính từ ngày 01/01/2015) cần liên hệ với tổ chức có thẩm quyền thay đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục”. Ảnh minh họa.

Cụ thể: Trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam cung cấp, BHXH tỉnh thực hiện rà soát dữ liệu người tham gia BHYT, để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” khi thẻ BHYT của người tham gia BHYT hết thời hạn sử dụng.

Những trường hợp khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; sử dụng trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh và phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để thông tin cho mọi người dân được biết về quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả; đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT.

Trước đó, thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3222/BHXH-ST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời điểm đủ 05 năm liên tục.

Công văn nêu rõ: Ngày 02/12/2014, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký, ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT, trong đó tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 văn bản quy định: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: ghi từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục. Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015; từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì đến thời điểm hiện nay nhiều người đã đủ thời gian 05 năm liên tục nhưng chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT, gây phiền hà, thiệt thòi cho người dân trong việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Về sự bấy cập này, đại diện BHXH Việt Nam, ông Phạm Lương Sơn Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện, do cơ quan BHXH chưa thực hiện cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT; chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về quá trình đóng BHYT; nhiều người tham gia BHYT, có quá trình tham gia BHYT ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng… Vì vậy, nhiều thẻ BHYT chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT.

BHXH các tỉnh đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam đang thực hiện việc thống kê danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình và triển khai việc cấp số định danh cá nhân cho người tham BHYT. Để mở rộng đối tượng và hướng đến BHYT toàn dân, dự kiến trong thời gian tới sẽ đồng loạt triển khai việc cấp thẻ BHYT theo số định danh cá nhân cho người tham gia BHYT theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Từ ngày 01/5/2016, mức lương cơ sở được quy định là 1.210.000 đồng.

Phương Linh