(Chinhphu.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường vừa ký Quyết định số 1172/QĐ-UBND đổi tên “Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái” thành “Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái”.

Theo đó, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái sẽ có tên tiếng Anh là Yenbai Portal và tên miền http://www.yenbai.gov.vn. Chức năng, nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái sẽ được giữ nguyên theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái. Trước đó, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái đã được khai trương ngày 27/8/2009. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Yên Bái, thể hiện cam kết của UBND tỉnh trong việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Quá trình hoạt động, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái là phương tiện công nghệ thông tin hỗ trợ quá trình hoàn thiện hoạt động chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước của UBND tỉnh theo hướng hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đồng thời, cung cấp cho người dân và doanh nghiệp đầy đủ các thông tin về vị trí địa lý, dân cư, lịch sử văn hóa, thắng cảnh du lịch, tổ chức bộ máy, các doanh nghiệp, văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, là đầu mối triển khai phục vụ hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa UBND tỉnh với nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện có kết quả Chương trình cải cách hành chính, thực hiện công khai và minh bạch hóa thông tin nhằm phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Theo đánh giá trang/cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương năm 2010, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái được xếp hạng thứ 6/62 tỉnh, thành phố, tăng 17 bậc so với năm 2009. So sánh với các tỉnh phía Bắc, tỉnh Yên Bái đứng đầu về đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương năm 2010. Thanh Giang