(SGGP). – Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định đổi tên Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TPHCM. Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ - ngành trung ương và của các sở - ngành TPHCM.

Ban thực hiện chức năng đại diện chủ đầu tư theo quy định đối với dự án đại lộ Đông Tây, chủ đầu tư đối với dự án cải thiện môi trường nước TP giai đoạn 1, giai đoạn 2 và các dự án giao thông - đô thị khác của UBND TPHCM. T.KHANH