Đội Taekwondo Triều Tiên thi đấu nội dung quyền biểu diễn tại giải Vô địch Taekwondon Thế giới lần thứ 16 của Liên đoàn Taekwondo Quốc tế vào tháng 10/2009, tại Nga.

Ngụy An