Ngày 24-3, tại Đà Lạt, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Phát triển hoạt động văn hóa thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010”. Đại tá Lê Thái Ngọc, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP đã tới dự và phát biểu tham luận.

Đại tá Lê Thái Ngọc phát biểu tham luận tại hội nghị. Được triển khai từ năm 2004 theo quyết định số 25/2004/QĐ -TTg của Thủ trướng chính phủ, đến nay, đề án “phát triển hoạt động văn hóa thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010” đã góp phần làm cho văn hóa thể thao và du lịch Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh: Lâm Đồng; Kon Tum; Gia Lai; Đắc Lắc; Đắc Nông) đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng được nâng cao, bảo tồn, kế thừa và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hóa tiêu biểu. Cơ sở vật chất của ngành văn hóa, thể thao và du lịch dần hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động văn hóa cơ sở. Các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống được sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến…. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Lê Thái Ngọc nêu rõ: Những năm qua, BĐBP 4 tỉnh Tây Nguyên ( Kon Tum; Gia Lai; Đắc Lắc; Đắc Nông) đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng hệ thống chính trị đủ mạnh, góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn…… Đăng Bảy